Studieinfo

Måldokument

Examensmål
V-kepsen
Poängplan

Ämnesplaner

Svenska 2
Engelska 6
Samhällskunskap 2
Kommunikation
Psykologi 2a
Matematik 2b
Moderna språk 2
Naturkunskap 1b
Individuella val tillkommer också men här finns naturligtvis olika ämnesplaner


No comments:

Post a Comment